Love India Villages​

Ahmedabad & Gandhinagar Districts​

Daskroi Taluka

 1. 1. Lilapur 
 2. 2. Khodiyar 
 3. 3. Dantali village
 4. 4.Lapkaman
 5. 5.Sabaspur

Bavla Taluka

 1. 1. Durgi(Dharji)
 2. 2. Mithapur
 3. 3. Koth  Talavdi
 4. 4.Meni
 5. 5. Vekadiya

Mehesana district

Vijapur Taluka

 1. 1. Pedhamli
 2. 2. Juna Fudeda
 3. 3. Soja
 4. 4. Gadhada
 5. 5. Dolatpura(Kharod na Para)

Visnagar Taluka

 1. 1. Kada
 2. 2. Puranpura
 3. 3. Ghaghret
 4. 4. Dagavadiya
 5. 5.Kamalpur

Kheda district

Kapadvanj Taluka

 1. 1. Punadra
 2. 2. Nikol village
 3. 3. Kevadiya
 4. 4. Vaghjipur
 5. 5. Fulji na muvadi